Projekty

Jsou dlouhodobé, střednědobé i kratší tematické plány zaměřující se na konkrétní aktivity či činnosti. Podporují a doplňují Plán výchovy a péče Dětské skupiny Rybičky. Vytvářejí podmínky pro prožitkové učení a vždy směřují k rozvoji osobnosti dítěte a jeho ochraně.