Jídelníček

Dětem je zajišťována celodenní strava ve spolupráci se stravovacím provozem Domova pro seniory Dobrá Voda, který má zpracovaný systém kritických bodů (HACCP) pro nakládání s potravinami.

Po celý den je zajištěn pitný režim v ceně stravného.

Specifické potřeby stravování je nutné konzultovat při evidenci dítěte do Dětské skupiny Rybičky a při jakékoliv změně během pobytu.

Další možností stravování je donesená strava, za kterou zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Stravné hradí zákonný zástupce dítěte dle odebrané stravy za příslušný měsíc.

Strava se odhlašuje den dopředu do 8:00 hod. telefonicky (387 721 137) nebo osobně v Dětské skupině Rybičky.