Než nastoupím do Rybiček

Výbava pro děti do Dětské skupiny Rybičky:

 • vhodné oblečení,
 • přezůvky (nejsou vhodné s volnou patou – pantofle),
 • pyžamo,
 • náhradní oblečení včetně spodního prádla,
 • zástěrka na výtvarnou činnost,
 • hřebínek,
 • v případě potřeby pleny a další hygienické potřeby,
 • dále doporučujeme: holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, repelent, krém na opalování.

Vše musí být řádně označeno jménem, a to z hygienických a provozních důvodů.

 

Několik rad pro rodiče a snadnější adaptaci Vašeho dítěte

 • Hovořte s dítětem o tom, co se v DSR dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít. Jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním komentářům jako "tam tě naučí jíst zeleninu", "tam se s tebou nikdo dohadovat nebude".
 • Při odchodu se s dítětem rozlučte a oznamte mu, kdy si ho vyzvednete. Neuvádějte čas, ale denní mezník. Většinou je to po obědě, po svačince atd.
 • Veďte dítě k samostatnosti, kterou je schopno zvládnout k svému věku. V DSR se setká s dětmi různého věku. Nemělo by mít pocit, že nezvládá to, co jeho mladší kamarád.
 • Ujistěte dítě, že mu věříte, že nástup do DSR zvládne. Nikdy skupinou nevyhrožujte, protože dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve stresu. Po rozloučení se do denní místnosti opakovaně nevracejte. Domluvte se s pečující osobou na pozdějším telefonátu. Nebojte se, v každém případě by Vám pečující osoba zavolala, pokud by to bylo nutné.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže dítěti věc (hračka, kapesníček), která připomíná domov. Výběru věnujte pozornost. Nezapomeňte, že dítě bere hračku do kolektivu a pečující osoby nemohou zaručit její poškození.
 • Dětem říkejte pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu, která by z této situace vyplynula.
 • Snažte se zbavit své úzkosti. Vaše dítě prožívá jakoukoliv situaci s Vámi.
 • Za pobyt v DSR neslibujte předem dítěti odměnu. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je bez rodičů, ale přidá se i strach ze selhání.
 • O možnostech adaptace dítěte si promluvte s pečující osobou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem v DSR nebývá tím správným krokem. Proto raději volte kratší interval. Dítě, ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, přestože jste je dali do DSR.
 • Při vyzvedávání dítěte z DSR se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Zkuste se usmát a dítě spíše pochvalte. Rozhovorem s pečující osobou rychle zjistíte průběh dne včetně chování vašeho dítěte.
 • Dítěti naslouchejte, nechte ho vyjádřit své emoce. Nenuťte ho ke komunikaci. Neklaďte otázky na které dítě neumí odpovědět. Můžete se zeptat jaký namalovalo obrázek, jestli stavělo z kostek atd.
 • Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku. V této době mají děti klidový/relaxační režim: čtené pohádky, relaxační hudba.
 • Hlavně dítě chvalte a povzbuzujte.