Pro rodiče

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás informace, které vám mají pomoci zorientovat se v základních otázkách o provozu Dětské skupiny Rybičky. Tyto informace můžete také získat v tištěné podobě v prostorách Dětské skupiny Rybičky nebo osobně u vedoucí dětské skupiny.

Nastavení dobré komunikace chápeme jako podpůrný prostředek pro posílení vzájemných vztahů a důvěry mezi pečujícími osobami, dětmi a rodiči.

Chcete vědět:

  • Jak prospívá Vaše dítě?

Nemusíte čekat na schůzku s rodiči. Každý den po 13 h je vám k dispozici vedoucí dětské skupiny po společné osobní nebo telefonické domluvě.

  • Jak strávilo Vaše dítě den?

To se dozvíte prostřednictvím nástěnek a fotoalb v šatně, rozhovorem s pečující osobou při vyzvedávání dítěte nebo na webových stránkách.

  • Jak se chová Vaše dítě v kolektivu a přijímá pečující osoby?

Zjistíte na společných akcích, které pořádáme v průběhu celého roku.

Budeme velice rádi, když se s námi podělíte o informace o Vašem dítěti. Například prostřednictvím Adaptačního dotazníku pro rodiče před nástupem dítěte do Dětské skupiny Rybičky.