Aktuality

Děti v Rybičkách navštívila fenka Stela. Vyprávěla jim o svém psím životě. Nacvičila s dětmi obranu proti napadení a za odměnu se nechala pohladit.

Společná setkání přinášejí radost dětem i seniorům. Dnes jsme si vyzkoušeli techniku suchého pastelu a nechali se inspirovat obrazy slavných malířů. Nechyběl ani prostor pro volnou tvorbu.

Další výtvarné hry na sebe nenechaly dlouho čekat. Tentokrát jsme si společně vyzkoušeli obrazy z živých květin. Před samotným tvořením děti vystoupily s krátkým pásmem písniček.

Nový mezigenerační projekt Ars viva nabízí dětem i seniorům aktivní sdílení společného času při výtvarné hře. Prostřednictvím výtvarné hry se děti i senioři seznamují s novými technikami, materiály i samotným výtvarným uměním. Zažíváme zde radost ze společně strávených chvil.

Dne 27. 6. 2023 se děti i rodiče z naší Dětské skupiny Rybičky rozloučili se školním rokem. Děkujeme zaměstnancům kuchyně za občerstvení a pracovníkům údržby za pomoc při přípravách na tuto akci.