Kdo jsme

denní místnost
denní místnost

Dětská skupina Rybičky (dále jen "DSR") je registrovaná dětská skupina od 1. 4. 2018 Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Od roku 2018 byla dětská skupina spolufinancována na základě poskytnuté dotace Operačního programu Zaměstnanost č. OPZ/1.2/132/0006832. Po ukončení dotace je dále dětská skupina spolufinancována ze státního rozpočtu podílejícího se na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby péče o dítě dle podmínek Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dětská skupina se nachází v pavilonu C Domova pro seniory Dobrá Voda, ve kterém najdete samostatný vstup z přilehlého parkoviště. Nově zrekonstruované prostory nabízí dětem bezpečné a podnětné prostředí. Pečujeme o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.

venkovní hřiště s dětmi
venkovní hřiště s dětmi

Prostředí, ve kterém se DSR nachází, napomáhá dětem v upevňování mezigeneračních vazeb. Děti a senioři se zde přijímají navzájem do svého života. Učí se vzájemné toleranci, porozumění a vstřícnosti. 

Naší snahou je, aby se dítě cítilo jistě a bezpečně. Respektujeme osobnost dítěte a podporujeme jeho přirozenou zvídavost. Přistupujeme k dítěti s ohledem na jeho věkové a individuální potřeby, napomáháme k rozvoji dovedností, respektujeme přirozené potřeby dítěte. Dílčí cíle rozvoje dítěte jsou v obsahu výchovné práce a tvoří systém vzájemně se prolínajících činností. Provoz DSR umožňuje rozdělit kolektiv do skupin dle věku i schopností dítěte a pracovat samostatně s každou skupinou. Povzbuzujeme dítě pochvalou a kladným přístupem. Jako důležité prvky vnímáme pobyt na čerstvém vzduchu, pohyb a zdravé stravování.

Základní údaje o zřizovateli Dětské skupiny Rybičky

 • Název: Domov pro seniory Dobrá Voda
 • Adresa: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
 • IČ: 00666262
 • Bankovní spojení: KB a. s. České Budějovice, číslo účtu 47735231/0100
 • Statutární zástupce: Jana Zadražilová, ředitelka
 • Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 • Právní forma: Příspěvková organizace

Základní údaje o Dětské skupině Rybičky

 • Označení DSR: Dětská skupina Rybičky
 • Adresa místa poskytované služby: Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
 • Kapacita DSR: 12 dětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky
 • Den započetí poskytované služby: 01. 04. 2018
 • Provozní doba: 6.00 – 19.30 hod. každý pracovní den
 • Docházka dětí: ½dne – nejméně 3 hodiny denně, 1 den – 5 a více hodin denně
 • Úplata za poskytovanou službu: částečná úhrada nákladů
 • Kontaktní osoba: Marcela Bydžovská, email: dsrybicky@domov–dobravoda.cz

Personální obsazení Dětské skupiny Rybičky

V DSR pracují pečující osoby, které splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.