Nejčastější otázky

1. Jak podat přihlášku?

Vyplněnou přihlášku můžete doručit osobně, nebo odeslat na e-mailovou adresu:

dsrybicky@domov-dobravoda.cz. Přihlášku do dětské skupiny najdete zde.

2. Jakým způsobem mám provést platbu?

Platby za pobyt dítěte a stravu platíte na základě vystavené faktury. Fakturu obdržíte e-mailem na adresu, kterou jste uvedli ve smlouvě o poskytnutí péče o dítě v Dětské skupině Rybičky. Platbu provedete vámi zvoleným způsobem převodem z účtu/hotově (taktéž součástí smlouvy). Splatnost faktury je do pátého dne daného měsíce. V prvním měsíci nástupu platíte jen školné, v dalším měsíci platíte školné + stravné za minulý měsíc.

3. Co potřebuje dítě s sebou do Dětské skupiny Rybičky?

Výbava pro děti do Dětské skupiny Rybičky:

  • vhodné oblečení,
  • přezůvky (nejsou vhodné s volnou patou – pantofle),
  • pyžamo,
  • náhradní oblečení včetně spodního prádla,
  • zástěrka na výtvarnou činnost,
  • hřebínek,
  • v případě potřeby pleny a další hygienické potřeby,
  • dále doporučujeme: holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, repelent, krém na opalování.

Vše musí být řádně označeno jménem, a to z hygienických a provozních důvodů. 

4. Jak lze dítěti odhlásit stravu?

Strava se odhlašuje den dopředu do 8:00 hod. telefonicky nebo osobně v Dětské skupině Rybičky.

5. Může dítě docházet do Dětské skupiny Rybičky v době školních prázdnin?

Ano, Dětská skupina Rybičky je uzavřena pouze ve státní svátky a víkendy.

6. Může mé dítě vyzvednout jiná osoba než rodič, např. starší sourozenec, sousedka, babička?

Dítě může vyzvedávat kromě zákonných zástupců osoba uvedená v Evidenčním listě dítěte. Osoby lze dopisovat i během celého roku.

7. Mohu přivést nebo vyzvednout své dítě v jiný než stanovený čas?

Ano, dítě je možné po předchozí domluvě s pečující osobou přivést nebo vyzvednout v jiný než stanovený čas. 

8. V kolik hodin si mohu vyzvednout dítě po obědě?

Své dítě si můžete vyzvednout od 12:15 – 12:30 hodin.

9. Od kolika hodin si mohu své dítě vyzvednout odpoledne?

Své dítě si můžete vyzvednout od 14:30 hodin.

10. Může si dítě přinést hračku?

V rámci adaptačního programu a pro dobrou pohodu dítěte při pobytu v Dětské skupině Rybičky je možné, aby si dítě přineslo svého kamaráda (např. malá plyšová hračka, hajánek apod.)

11. Můžeme se přijít podívat do Dětské skupiny Rybičky?

Ano, po předchozí domluvě.