Kdo jsme

Dětská skupina Rybičky (dále jen "DSR") je dětská skupina registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Provoz dětské skupiny je spolufinancován ze státního rozpočtu podílejícího se na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby péče o dítě.y

Pečujeme o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Umožňujeme denní docházku, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.


Náš tým

Marcela Bydžovská

vedoucí dětské skupiny s profesní kvalifikací Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-0/01 a Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M

Daniela Prášilová

zástupkyně vedoucí dětské skupiny s profesní kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M

Mgr. Zuzana Želinová

pečující osoba s profesní kvalifikací Sociální a charitativní práce N7508

Zdeňka Bonušová

pečující osoba s profesní kvalifikací Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-0/01


Aktuality

V rámci mezigeneračního projektu jsme se opět sešli, tentokrát při velikonočním tvoření.
Jako symbol Velikonoc jsme zvolili rodinu – beránka, ovečku a jehňátka.

Masopust v Rybičkách jsme zahájili pečením koblih. Děti nejvíce zaujalo kynutí těsta a samozřejmě konečné ochutnávání.


Napsali o nás

Krásné prostředí, pěkná zahrada, individuální přístup k dětem, jejich rozvíjení, pestrý program.

rodič


Děkujeme všem pečujícím osobám, protože díky nim máme spokojené a šťastné dítě, které bylo zlomené přístupem.

rodič

Perfektní přístup k dětem, komunikace s rodiči a následná pomoc s rozvojem jejich dítěte. Individuální informovanost o dítěti.

rodič

Kontakt se seniory vidím jako velkou výhodu. Děti mají s nimi kontakt a učí se úctě ke starší generaci, plus programy spojení se seniory, sportovní den apod.

rodič

Náš syn si u Vás rychle zvykl a těší se na každou návštěvu. Již u tak malého je vidět, jaké dělá pokroky, když je v kolektivu a pečující osoby se mu věnují. 

rodič

Můžu hodnotit "školku" DSR, kde se dětem opravdu věnují. Naslouchají, naučí a dítě chodí nadšené. Mohou mít kamaráda plyšáka, hodně s nimi tvoří a vyrábějí.

rodič